Vi säljer endast till företag

Köpvillkor

1. Allmänt

1.1     Endast försäljning till företag och med faktura.

1.2     Vi utför en kreditkontroll på alla nya kunder och ifall krediten inte godkänns gäller betalning i förskott.

1.3     Betalningsvillkor är 10 dagar netto om inget annat överenskommits.

1.4     Dröjsmålsränta debiteras enligt lag.

1.5     Lagstadgad kravavgift på 60 kr debiteras vid påminnelse.

1.6     Anmärkningar på fakturan ska ske inom 8 dagar från ankomstdag.

1.7     Begränsad retur- och avbeställningsrätt tillämpas. Retur max 30 dagar från köpet. ”Öppet köp” gäller ej. Kunden står för retur om den accepteras.

1.8     Kreditering sker med upp till 70% av varuvärdet vid godkänd retur. 100% i vissa fall vid överenskommelse.

1.9     Äganderättsförbehåll gäller för varor sålda på kredit till dess att de är till fullo betalda.

1.10   Alla priser hos Tradehouse Nord AB är exklusive moms och vi reserverar oss för eventuella valutaförändringar och tryckfel.

2. Leveransvillkor

2.1     Fritt vårt lager (EXW) eller enligt överenskommelse.

2.2     Som standard skickas alla ordern till ditt närmaste DHL ombud för uthämtning av beställaren.

2.3     Om order är skickat via företagspaket gäller DHL’s tidpunkter. Beställaren tar ansvar för att adressen är bemannad vid leverans.

2.4     Beställningar som inkommit innan kl. 12:00 skickas normalt sett samma dag från vårt lager. (Säsongsberoende)

2.5     Vid ordervärde på minst 1200 kr exkl. moms skickas varorna fraktfritt inom hela Sverige. Vid order under 1200 kr exkl. moms debiteras 95 kr i                    frakt.

2.6     Kan order ej fullevereras vid överenskommen tidpunkt sker delleverans. Delleverans sker till samma villkor som om ordern levererats i en                          sändning.

2.7     Kostnad för emballage kan tillkomma.

2.8     EUR-pallar debiteras med 250 kr/A-pall, 170kr/B-pall.

2.9     Vid beställning av vissa produkter debiteras alltid fraktkostnad enligt Tradehouse upphandlade fraktavtal med DHL. T-ex kollin som är för långa            att skicka till ombud.

2.10   Om produkten kan ej skickas till en av DHL’s utlämningställe så skickas artikeln som företagspaket (Se kapitel 2.3) och SMS avisering kan                        tillkommer till kunder som kan inte ta emot paketen på angivben adress. Tradehouse debiteras för “SMS Avis” enligt fraktavtal med DHL.

2.11   Vid störning kan avgift tillkomma. (Se kapitel 5.9)

3. Hyresvillkor

3.1     Frakt enligt gällande DHL zontaxa.
3.2     Hyran skall erläggas i enlighet med normala rutiner för fakturering.
3.3     De levererade föremålen förblir uthyrarens egendom.
3.4     Hyrestagaren är införstådd med att det vid straffansvar är förbjudet för honom att sälja, pantsätta eller på annat sätt avhända sig egendomen eller delar därav.
3.5     Uthyraren ansvarar inte för kostnader och vitesföreläggande som uppstår för hyrestagaren vid eventuellt driftsstopp.
3.6     Det åligger hyrestagaren att väl vårda egendomen, skydda den mot onormal förslitning samt hålla den försäkrad på villkor som uthyraren godkänner.
3.7     Om hyrestagaren ej visar att försäkring gäller, äger uthyraren teckna försäkring på hyrestagarens bekostnad.
3.8     Uppkommer förlust eller skada under hyrestiden är uthyraren berättigad att lyfta försäkringsersättningen.
3.9     Vid förlust eller skada på egendomen åligger det hyrestagaren att omedelbart underrätta uthyraren.
3.10   Använd endast till maskintypen avsedda kemikalier. Vid våtsugning – använd alltid skumdämpare.
3.11   Rengöring av maskinen ålägges hyrestagaren. Rengöring av objekt som är onormalt smutsiga eller har ej tömda behållare vid återlämnandet, debiteras hyrestagaren.
3.12   Återlämning ska ske inom 24 timmar från hämtningen. Om det är mer än 24 timmar debiteras ett extra dygns hyra.
3.13   Hyra fredag – måndag räknas som 2 dygn. Vid hämtning fredag eftermiddag skall maskinen återlämnas innan kl. 12.00 på måndag, annars räknas detta som 3 dygn.
3.14   Uthyraren ansvarar inte för handhavandefel.
3.15   Slitagedelar, till exempel gummiblad, debiteras enligt gällande prislista.
3.16   Arbete samt restid tillkommer.
3.17   Skulle under hyrestiden utmätning, kvarstad eller dylikt avseende varorna komma i fråga, åligger det hyrestagaren att uppvisa detta avtal för kronofogdemyndigheten och omedelbart underrätta uthyraren härom.
3.18   Parterna skall underrätta varandra om ändringar i sin firma, adress eller uppehållsort.
3.19   Uthyraren förbehåller sig rätten att avhämta maskinen om hyrestagaren mer än fem dagar dröjt med att erlägga förfallen del av hyran, även som ifall då hyrestagaren skulle äventyra uthyrarens säkerhet genom att bryta mot andra åtaganden enligt detta kontrakt. Detta skall dock inte innebära att hyrestagaren friskrives från ett erlägga hyra under den tid som ovan avtalats.
3.20   Tvist i anledning av detta avtal skall handläggas vid Hesingborgs Tingsrätt i den för förenklade tvistemål stadgade ordningen.

4. Garantivillkor  Tradehouse Nord AB följer tillverkarens garantivillkor på sålda produkter. För samtliga garantiåtaganden gäller följande villkor:
4.1     Leverantören ansvarar inte för skador som uppstått genom ovarsam behandling, dålig skötsel, felaktig användning eller genom normalt slitage, ej heller för följdskador eller inkomstbortfall som har samband med fel på maskinerna.
4.2     Leverantören ansvarar inte för skador som uppkommit genom att ej rekommenderade tillsatsmedel används eller att gällande föreskrifter för dosering inte följts, ej heller för skador som uppkommit genom att maskinen frusit sönder p.g.a. kvarstående vatten eller att vatten med för hög temperatur använts.
4.3     Leverantören ersätter inte skador och fel som uppstått vid transport. Alla ersättningsanspråk skall i detta fall framställas, av kunden, direkt till transportföretaget.
4.4     Garantin gäller inte om ingrepp i maskinen eller dess elektronikenheter har utförts av annan än av leverantören godkänd serviceverkstad.
4.5     Garantin gäller inte för skador på elektronikenheter eller el komponenter som orsakats av yttre omständigheter såsom spänningsfall eller onormalt höga spänningstoppar.
4.6     Garantin omfattar inte förslitningsdetaljer t-ex gummiblad, stänkskydd, slangar, slangkopplingar, munstycken, filter, påsar, packningar, drivremmar, borstar, rondeller, kolborstar i elmotorer, däck etc. om det inte uppenbart kan påvisas att delen varit behäftad med tillverkningsfel.
4.7     Garantireparation skall alltid utföras av leverantören godkänd serviceverkstad.
4.8     Vid åberopande av garanti skall alltid leveransdatum kunna styrkas genom uppvisande av följesedel, fakturakopia el. motsvarande. För batterimaskiner gäller uppvisande av garantibevis.

5. Retur
5.1     Begränsad retur- och avbeställningsrätt tillämpas. ”Öppet köp” gäller ej.
5.2     Vid retur av gods kontakta oss på 010-330 70 70 för registrering och leveransinstruktioner senast åtta dagar efter godsets mottagande.
5.3     Retur av gods förutsätter att produkten och emballage är i oskadat skick.
5.4     Returfrakt betalas av kunden.
5.5     Kreditering sker till 70% av varuvärdet vid godkänd retur.
5.6     Beställningsvaror och utgående produkter får inte returneras.
5.7     Produkter med begränsad hållbarhet måste returneras inom 8 dagar.
5.8     Returer som skickas tillbaka utan tidigare kontakt och registrering hos oss returneras till kunden omgående med mottagarfrakt.
5.9     Avgifter som DHL debiterar pga försenat/ej hämtat/ingen på plats debitera Tradehouse kunden.

6. Reklamation
6.1     Vid leveransreklamation (transportskadad vara) kontakta oss på 010-330 70 70 för registrering och leveransinstruktioner senast 8 dagar efter godsets mottagande.
6.2     Produkten ska returneras i originalförpackning inkl. alla ev. tillbehör.

Välkommen till nya Tradehouse!

Skapa ditt nya konto hos oss för att handla i vår webbshop.

Har du frågor om tidigare beställningar eller användarkonto?
Vänligen skicka din förfrågan till info@tradehouse.se